Profiel

Ondernemers helpen aan meer rendement, vrijheid en plezier
Tuman helpt ondernemers die meer rendement, vrijheid en plezier met advies, begeleiding en coaching. Mogelijke doelen: bedrijfscontinuïteit, verdienvermogen, professionalisering, groei, bedrijfsoverdracht. De doelgroep bestaat uit ondernemers in de industrie, techniek en bouw. 

Bewezen expertise en doeltreffende samenwerking
De bijdrage van Tuman aan de strategie en bedrijfsvoering van haar cliënten is gebaseerd op 
hoogwaardige bedrijfskundige kennis en brede hands-on praktijkervaring in de maakindustrie.
Indien gewenst is de expertise ook op een beperktere schaal en op deelgebieden in te zetten.

Verbeteringsmanagement
Verbeteringsmanagement is gericht op het realiseren van meer rendement, het oplossen van problemen en het zonodig afronden van vastgelopen veranderingsprocessen en -projecten.

Strategisch Plan
Een strategisch plan is bedoeld voor ondernemers die weten wat ze willen bereiken en hier gestructureerd en stapsgewijs aan willen werken volgens hun eigen prioriteiten en tempo. 

Bedrijf Support
Bedrijf Support is een brede aanpak op maat voor de gebieden waarop verbetering nodig is. Tuman versnelt bedrijfsontwikkeling, prestatieverbetering, probleemoplossing en kansbenutting.

Executive Coaching

Executive Coaching is een mensgerichte aanpak voor verbetering van de effectiviteit en werk/leven-balans van ondernemers en managers met optimaal gebruik van hun kennis, vaardigheden en talenten gefocust op bewuster waarnemen, denken, kiezen en doen.

Aantoonbare meerwaarde en resultaten
Onze meerwaarde en resultaten zijn een resultante van onze inbreng en die van de ondernemer en zijn uiteraard afhankelijk van de gegeven situatie en de aard en omvang van onze opdracht. 
Onze meerwaarde uit advies, begeleiding en coaching heeft in de praktijk snel effect op de gebieden management & organisatie, besturing & ontwikkeling en processen & technieken:
  • Betere keuzes qua strategie, bedrijfsvoering, mensen en middelen
  • Concrete financiële en niet-financiële resultaten uit verbeteringen
  • Effectiever en prettiger leidinggeven, beïnvloeden en communiceren
  • Doelgericht samenwerken, top down, bottom up en horizontaal
  • Sturing op prestatie indicatoren én op de bezieling van uw mensen
  • Korte terugverdientijd van uw investering in onze dienstverlening
  
     De waarde van know how blijkt uit wat je ermee bereikt