Praktijkresultaten

Met een Bedrijf Support Programma ontwikkelen cliënten een effectievere managementstijl die hun kwaliteit, leverprestatie en kosten verbetert en leidt tot professioneler opereren in hun markt.
Verbetering van hun strategie en de daarvoor benodigde bedrijfsprocessen leidt tot hogere opbrengsten en marges bij minder (faal)kosten en beslag op werkkapitaal. 

Verhoging verdienvermogen, concurrentiekracht en bedrijfswaarde
  • Effectiever management => betere aansturing van en afstemming tussen bedrijfs-processen, medewerkers die daardoor meer betrokken, creatiever en productiever zijn
  • Hogere kwaliteit en leverprestaties => meer waarde voor de klant, meer tevredenheid, hogere opbrengsten
  • Hogere kwaliteit en productiviteit => effectiever capaciteitsgebruik, minder verspilling van tijd, materiaal, geld en energie, lagere (faal)kosten
  • Kortere reactie-, doorloop- en levertijden => meer flexibiliteit intern en extern en minder beslag op werkkapitaal
  • Professioneler opereren in de markt => meer concurrentiekracht en hogere marges en bedrijfsresultaten
Meer rendement, vrijheid en plezier voor ondernemer en organisatie 
  • Een effectievere strategie en met in minder tijd een transparanter inzicht, uitzicht en overzicht van de stuurmogelijheden en resultaten van de bedrijfsvoering
  • Verbeteringen in de daarvoor benodigde bedrijfsprocessen die het verdienvermogen, de continuiteit en de bedrijfswaarde verhogen
  • Meer persoonlijk rendement, tijd en plezier voor de ondernemer en zijn medewerkers. 
   Bij tegenwind duurt het wat langer tot je je doel bereikt. 
  Met laveren en volhouden kan je je doel toch bereiken.