Cliëntervaringen

Uit privacy overwegingen publiceert Tuman geen namen van cliënten. Onze cliënten zijn vaak wel bereid, na een verzoek via ons, met serieus belangstellenden hun ervaringen te delen.

Directeur/eigenaar van een metaalbedrijf:    
"Doelen voor ons verbetertraject waren: verbetering van de interne samenwerking, een transparante bedrijfsvoering en een hoger bedrijfsresultaat. Tuman BedrijfsAdvies heeft ons 
een quick scan geleverd met concrete knelpunten en aanbevelingen. Zij heeft ons
ondersteund bij het in praktijk brengen van de verbeteringen, het opstellen van een nieuw strategisch plan en de modernisering van de bedrijfsvoering, de bedrijfscultuur en de stijl van leidinggeven en samenwerken. Een heldere en doelmatige bedrijfsvoering leidde tot grote verbetering van kwaliteit, leverprestatie en productiviteit(+22%). Dit maakte een sterke maar beheerste omzetgroei(+22%) mogelijk met aanzienlijk hogere bedrijfsresultaten(+365%)”.   

Directeur/eigenaar van een toeleverancier aan de bouwsector:
"Doelen voor ons verbetertraject waren: verbetering van het bedrijfsresultaat door productiviteitsverhoging, faalkostenreductie en verbetering van de interne samenwerking. 
Tuman BedrijfsAdvies heeft geholpen mijn organisatie beter te laten presteren door:
·         Een quick scan met verbeterpunten, doelstellingen en plan van aanpak.
·         Het (mede) oplossen van de organisatie- en samenwerkingsproblemen. 
·         Verbetering van de ordersturing en –vervolging van offerte tot aflevering. 
·         Verhoging van de kwaliteit, leverprestatie en efficiency in het productieproces. 
·         Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een nieuw ondernemingsplan.   
Mijn bedrijfsvoering is verbeterd en de productiviteit(+75%) en winst(+229%) sterk gestegen. 
Om mijn bedrijf verder te ontwikkelen ga ik graag verder met Tuman BedrijfsAdvies”.

Directeur/eigenaar van een installatiebedrijf:
"Bij het kennismakingsgespek met Tuman BedrijfsAdvies kwam naar voren dat mijn bedrijf al enige jaren stagneerde. Het zat me daarnaast niet lekker dat ik veel uren maakte, terwijl er slechts weinig winst resteerde. Bij vragen hierover kwam mijn aanvankelijke ambitie weer naar boven. Ik besefte dat ik veel meer van mijn bedrijf kon maken, maar ook dat me dit zonder hulp niet zou gaan lukken. Daar de "klik" met Tuman BedrijfsAdvies goed was, besloot ik een verbetertraject te starten. Bij de gesprekken kwamen al snel verbetergebieden in beeld voor winstverhoging door kosten te verlagen en omzet en marges te vergroten. De eerste fase was mijn taken te herschikken. De tweede fase was het installatiewerk veel strakker aan te sturen en uit te voeren met een heldere budgettering en rapportering. Alle medewerkers zijn hierbij betrokken. De derde fase is een betere positionering van mijn bedrijf in de markt. Over de inbreng van Tuman BedrijfsAdvies ben ik zeer te spreken. Deze expertise had ik nodig om de "revival" op gang en in beweging te houden. Onze bedrijfsprestaties verbeteren snel. Mijn medewerkers gaan delen in de hogere winst(+407%). Ik heb vertrouwen in de toekomst".

  
Doe de goede dingen, doe ze op tijd en liefst in 1x goed.