Werkvormen

Tuman stemt haar aanpak af op de specifieke situatie en op wat de ondernemer wil bereiken. 

De ondernemer kiest de werkvorm die het best past bij zijn vraag- of probleemstelling. Voorbeelden uit de praktijk van Tuman die los van elkaar of gecombineerd voorkomen zijn: 
  
- Advies en begeleiding bij DGA-vraagstukken
- Quick scan en dieptedoorlichting van bedrijf
- Second opinion bij belangrijke besluiten
- Sparring partner/vertrouwenspersoon
- Afweging zelf doen versus uitbesteden
- Vormgeving samenwerkingsverbanden
- Coachen directeur(en) en leidinggevenden
- Begeleiding directie- en managementteam
- Begeleiding aandeelhoudersvergaderingen
- Teamontwikkeling bij complexe veranderingen 
- Beoordeling en verbetering van bedrijfsprocessen
- Inventariseren en oplossen van "groeipijnen'
- Begeleiding bij implementatie JIT-productiebesturing   
- Begeleiding bij opstellen en uitvoering strategisch plan
- Begeleiden bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht
- Advies en begeleiding ter voorkoming faillissement
- Organisatieverbetering met verhoging productiviteit
- Begeleiding bij bijzonder beheer door de huisbank
- Verbetering afstemming pre-sales, sales en after-sales
- Begeleiding trajecten ter verhoging van waarde voor de klant
- Begeleiding trajecten ter vermindering van verspilling (lean)
- Spoedcursus bedrijfskundige kennis en vaardigheden
- Management van vastgelopen veranderingen en projecten
- Bedrijfsgerichte aanpak met een “Bedrijf Support Programma”
- Persoonsgerichte aanpak met een "Executive Coaching Programma"

   Als je blijft denken wat je dacht, doe je wat je al deed
                          en krijg je wat je al kreeg