Assessment

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn om van ondernemers en leidinggevenden
hun werkwijze, ambities en doelen te analyseren. Tuman beschikt over bewezen methoden om de bewuste en onbewuste rolinvulling van ondernemers en leidinggevenden in kaart te brengen met vaak frappant zuivere uitkomsten. Het doel is dat de persoon een effectievere bijdrage kan leveren aan de doelen van het bedrijf en/of van de persoon zelf.

Indien gewenst kan Tuman als vervolg een coachingstraject verzorgen, dan wel dit overdragen aan een kundige externe coach.

Waar bij de andere diensten de insteek primair bij het bedrijf ligt, ligt deze bij een assessment primair bij de persoon. De focus ligt op beter en bewuster waarnemen, denken, kiezen, doen en leren met balans binnen de persoon en tussen de persoon en zijn omgeving.

                                          
Wie niet beweegt staat stil