Strategisch Plan

Een strategisch plan geeft richting aan de besturing en ontwikkeling van een bedrijf en houdt het ondernemerschap toekomstgericht en vitaal. Hoewel het onmogelijk is om de toe-
komst te voorspellen, kan het lonen om de eigen toekomst zoveel mogelijk zélf vorm te geven. 

Een doel is nog geen strategie. Een échte strategie vraagt ook om het oplossen van problemen die het doel in de weg staan, het creëren van de condities die het halen van het doel mogelijk maken en vooral het planmatig uitoeren van acties, beleid en projecten die het doel uiteindelijk realiseren.

Naast het planmatig werken vanuit missie, visie, doelstellingen en strategie is het van belang ook open te staan voor mogelijkheden die spontaan ontstaan om kansen te creëren en benutten.

Veel bedrijven komen er door de waan van de dag niet toe om goede plannen te maken, deze uit te voeren en open te staan voor kansen die spontaan ontstaan. Onder hoge druk kan zelfs de neiging ontstaan te vergeten waar het werkelijk om gaat. 

Tuman beschikt over bewezen methoden om via dialoog en zelfwerkzaamheid stapsgewijs te werken aan de ontwikkeling én uitvoering van een doeltreffende en toch ook flexibele bedrijfs-strategie. Het plan en de uitvoering ervan zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen van de ondernemer vanuit zijn eigen kracht en met zijn eigen prioriteiten en tempo. Het flexibel omgaan met koerswijzigingen waar nodig en/of zinvol vormt hier onderdeel van. In de praktijk is er immers niet maar één weg naar de toekomst en worden de meeste wegen al gaande gebaand.

                     Visie is de kunst het onzichtbare te zien