Verbetering

Als een organisatie zelf onvoldoende eigen capaciteit heeft om verbeteringen en projecten te organiseren, dan kan Tuman het management verzorgen. Tuman kan ook vastgelopen veranderingsprocessen en projecten weer op gang (doen) trekken en tot een ordelijk verloop brengen inclusief het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen vakspecialisten.
Hierbij hoort de afweging of een dergelijke rol niet in strijd is met het de rol als onafhankelijk adviseur.

                      Verandering is normaal, vooruitgang niet