BedrijfsContinuïteit

Het onverwacht wegvallen van een ondernemer kan de continuïteit van zijn levenswerk in
gevaar brengen. Ondernemers die zich hiervan bewust zijn nemen de verantwoordelijkheid
om vroegtijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit vlak te treffen.

Eén van die noodmaatregelen is het laten creëren van een ondernemers- of noodopvolgings-testament. Dit is iets anders dan een gewoon testament. In dit bijzondere testament regelt u de bedrijfsopvolging in geval van uw (onverwachte) overlijden. U zelf regelt, bepaalt en houdt de controle. U zadelt uw erfgenamen niet op met onduidelijkheden en ellende op het zakelijk vlak.

Via het ondernemerstestament kunnen uw erfgenamen gebruik maken van een zeer gunstige fiscale regeling, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, wat in veel gevallen geweldig veel erfbelasting bespaart. Dit alleen al vergroot de kans op continuïteit van uw onderneming en verlaagt de
kans op ruzie in uw familie. Naast dit testament op maat kunt u nog diverse andere nuttige maatregelen treffen ter verbetering van de bedrijfscontinuïteit. Het is verstandig om uw persoonlijke situatie te laten checken door een deskundige bedrijfscontinuïteitsadviseur. 
Voor meer informatie zie: www.2continue.com.

                                    

                          Stuurmaatregelen hebben alleen zin
                             als er nog stuurruimte is